อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

  เกี่ยวกับตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
  ประวัติความเป็นมา    
  ทำเนียบหัวหน้าหน่วย  
  โครงสร้าง  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  กำหนดอำนาจหน้าที่  
  ผู้บังคับบัญชา  
  ตำรวจภูธรภาค 6  
  ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  
  สถานีตำรวจภูธรในสังกัด  
  หมายเลขโทรศัพท์  
     
 
 
 
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
คลิกกลับด้านบน