อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.อุตรดิตถ์

   
  พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ
ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
         
         
     
   
  พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เผ่าพงศ์ พูราษฎร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
     
     
       
  พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
    พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
     
     
     
     
     
พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล
ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เสงี่ยม วรสา
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ประยุทธ เจ็กภู่
ผกก.(สอบสวน)ฯ ปฏฺิบัติราชการ ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ เข็มทอง
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
     
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน