อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.อุตรดิตถ์

  ผบก.และ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์  
     
   
  พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง
ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
         
         
     
   
  พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
     
     
   
  พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
     
     
     
  ผกก.(สอบสวน), ผกก.สืบสวน, ผกก ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์  
     
     
     
  พ.ต.อ.เสงี่ยม วรสา
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ประยุทธ เจ็กภู่
ผกก.(สอบสวน) กล่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
       

 
  พ.ต.อ.อัณณ์นพ อิ่มอุดม
ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.โสภณกรณ์ ช้างลอย
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
     
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน