อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา


 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0867696563
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0819726300
พ.ต.อ.เผ่าพงศ์ พูราษฎร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
0819533919
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0817071395
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0818883344
พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0819726790
พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0858115353
พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ ผกก.สภ.วังกะพี้ 0812911111
พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี ผกก.สภ.ลับแล 0956343997
พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน    0648139597
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม ผกก.สภ.พิชัย 0652491696
พ.ต.อ.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร ผกก.สภ.ท่าปลา 0813781233
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.น้ำปาด  0819534541
พ.ต.อ.ธเนศร์ กาญจนพังคะ ผกก.สภ.ฟากท่า 0818870782
พ.ต.อ.วสันต์ ศิริกาญโกมล ผกก.สภ.บ้านโคก 0818887062
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.ทองแสนขัน 0886289955
พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เขียวไทร สวญ.สภ.นาอิน 0932685885
พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงศรี สวญ.สภ.เด่นเหล็ก 0835505597
พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ สว.สภ.พญาแมน 0819539378
พ.ต.ท.สุธี อ่ำอุ่น สว.สภ.น้ำหมัน 0899605595
 คลิกกลับด้านบน