อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา


 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0991599944
พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0898951564
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0817071395
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0818883344
พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0819726790
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0652491696
พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0882809889
พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0818033508
พ.ต.อ.บุญเลิศ นาคทั่ง ผกก.สภ.วังกะพี้ 0813790543
พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.ลับแล 0813116017
พ.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน    0814979653
พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.พิชัย 0897990047
พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท ผกก.สภ.ตรอน 0928355149
พ.ต.อ.สายชล โพธิ์ขอม ผกก.สภ.ท่าปลา 0816515282
พ.ต.อ.นพพร โยธาราษฎร์ ผกก.สภ.ฟากท่า 0853339995
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.น้ำปาด  0819534541
พ.ต.อ.คมม์ณัฐ อติสุวรรณ์เดช ผกก.สภ.บ้านโคก 0816253003
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.ทองแสนขัน 0886289955
พ.ต.ท.ธนกัณฑ์ ไชยรส สวญ.สภ.นาอิน 0922124795
พ.ต.ท.อัครเดชนินทร ทวีสินวัฒนเดชา สวญ.สภ.เด่นเหล็ก 0801689695
พ.ต.ท.ธนวัฒน์ ไวกสิกรรม สว.สภ.พญาแมน 0882736926
พ.ต.ท.ปริญญา นาควิสุทธิ์ สว.สภ.น้ำหมัน 0841278351
 คลิกกลับด้านบน