อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา


 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0818876125
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ฯ (บริหาร) 0898587649
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ฯ (จราจร,ป้องกันปราบปราม) 0819726300
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
รอง ผบก.ฯ (ความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
0818865757
พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ฯ (กฎหมายและสอบสวน) 0899615697
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ฯ (สืบสวน, ยาเสพติด) 0817071395
พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0819530773
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม ผกก.สภ.วังกะพี้ 0932833499
พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี ผกก.สภ.ลับแล 0629949394
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน     0819534541
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ผกก.สภ.พิชัย 0818875956
พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชมภูอินทร์ สวญ.สภ.นาอิน 0869276507
พ.ต.ท.สมจิตร จันทร์น้ำท่วม สว.สภ.พญาแมน 0898584417
พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม ผกก.สภ.ท่าปลา 0813969024
พ.ต.ต.นครา รุ่งวรรณ สว.สภ.น้ำหมัน 0897031722
พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.น้ำปาด 0915365365
พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง สวญ.สภ.เด่นเหล็ก 0818880430
พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ เจริญศรี ผกก.สภ.ตรอน 0806314242
พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา ผกก.สภ.ฟากท่า 0816034955
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย ผกก.สภ.บ้านโคก 0813123706
พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.ทองแสนขัน 0844845151
 คลิกกลับด้านบน