อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

  รายงานทางบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
  รายงานงบทดลอง กันยายน 2564
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง :-
 
  รายงานบัญชีเงินฝากคงคลัง ณ 30 ก.ย.2564  
  รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  รายงานบัญชีเงินสดในมือ  
     
   
     
         
   
   
   
   
   
คลิกกลับด้านบน