อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

  ประวัติตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 
          ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมชื่อ "กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์" เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ณ เลขที่ 190 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.ต.หลวงสรสิทธ์ เรืองเดช เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ

          พ.ศ.2537 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยเป็นระดับกองบังคับการ เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น "ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์" หัวหน้าหน่วยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และต่อมา พ.ศ.2539 ได้มีการยกระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 
 
   
ภาพที่ทำการเดิม  
   
   
           ด้วยภารกิจและกำลังพลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานที่ทำงานเดิมเกิดความคับแคบ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ไม่สามารถขยายต่อเติมออกไปอีกได้ จึงได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งใหม่ อยู่ห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 10 กิโลเมตร ติดกับทางหลวงหมายเลข 11 การเดินทางสะดวกและอยู่นอกเขตชุมชน ซึ่งกำลังพลได้ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

 
             ปัจจุบัน ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 9 ถนนสายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับที่ทำการเดิมนั้น ได้มอบให้สถานีตำรวจภููธรเมืองอุตรดิตถ์ใช้เป็นที่ทำการงานจราจร และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

 
   
     
  ภาพที่ทำการปัจจุบัน  
     
     
     
 
   
ภาพที่ทำการปัจจุบัน  
   
   
   
คลิกกลับด้านบน