อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

สถานีตำรวจภูธรในสังกัด :
 
 
ระบบงานตำรวจ :
Police Mail E-Cop
Crimes Gin Conference
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โหลด APP สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
LINK WEBSITE :
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

 
นโยบาย ผบ.ตร., ผบช.ภ.6, ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ภ.จว.อุตรดิตถ์
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ ตร. 20 ปี (2561-2580) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ภ.จว.อุตรดิตถ์
ตรวจสอบและร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ "เงินกู้สู้โควิด"
ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความรู้เกี่ยวกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
หนังสือชุดความรู้ "ร้อยเรื่องเล่า" รวบรวมโครงการของรัฐบาล
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจสำหรับให้ประชาชนแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ลงทะเบียนแล้วหรือยัง พ.ร.บ.ผู้ประกอบการธุรกิจรักกษาความปลอดภัย
จับปรับจริง พ.ร.บ.ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   
 
 
 

ประกาศ/ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหาพร้อม
ที่จอดรถและลานซักล้าง สภ.น้ำหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบัานพัก ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
 
   

 

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชม ตั้งแตวันที่่ 13 เม.ย.61

 

คลิกกลับด้านบน

 

 

LINK เว็บไซต์ :
 
LINK FACEBOOK

สนามยิงปืน ภ.จว.อุตรดิตถ์