อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ

พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์
ผกก.สภ.ลับแล
พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค
ผกก.สภ.พิชัย
     
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร
ผกก.สภ.ทองแสนขัน
พ.ต.อ.บุญเลิศ นาคทั่ง
ผกก.สภ.วังกะพี้
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.น้ำปาด
     

พ.ต.อ.สายชล โพธิ์ขอม
ผกก.สภ.ท่าปลา
พ.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี
ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท
ผกก.สภ.ตรอน
     
พ.ต.อ.นพพร โยธาราษฎร์
ผกก.สภ.ฟากท่า
พ.ต.อ.คมม์ณัฐ อติสุวรรณ์เดช
ผกก.สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท.ธนกัณฑ์ ไชยรส
สวญ.สภ.นาอิน
     

พ.ต.ท.อัครเดชนินทร ทวีสินวัฒนเดชา
สวญ.สภ.เด่นเหล็ก
พ.ต.ท.ธนวัฒน์ ไวกสิกรรม
สว.สภ.พญาแมน
พ.ต.ท.ปริญญา นาควิสุทธิ์
สว.สภ.น้ำหมัน
     
     
     
คลิกกลับด้านบน