อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ

พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี
ผกก.สภ.ลับแล
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
ผกก.สภ.พิชัย
     
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร
ผกก.สภ.ทองแสนขัน
พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ
ผกก.สภ.วังกะพี้
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.น้ำปาด
     

พ.ต.อ.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร
ผกก.สภ.ท่าปลา
พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์
ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน

ผกก.สภ.ตรอน
     
พ.ต.อ.ธเนศร์ กาญจนพังคะ
ผกก.สภ.ฟากท่า
พ.ต.อ.วสันต์ ศิริกาญโกมล
ผกก.สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เขียวไทร
สวญ.สภ.นาอิน
     
พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงศรี
สวญ.สภ.เด่นเหล็ก
พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ
สว.สภ.พญาแมน
พ.ต.ท.สุธี อ่ำอุ่น
สว.สภ.น้ำหมัน
     
     
     
คลิกกลับด้านบน