อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต 
วีดีทัศน์แนะนำ
ดาวโหลดไฟล์ .pdf
ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ .pptx
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน