อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. (link วีดีทัศน์)
พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.(กศ)
 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส)
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.(มค)
พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) (วีดีทัศน์)
พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร.(กม) (วีดีทัศน์)
 
นโยบายตำรวจภููธรภาค 6
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 (link วีดีทัศน์)
 E-Book
 
นโยบายตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน