อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 
  สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย
  แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  เตือนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ผ่านการฝึกอบรมวันที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมาย
   
   
 
 
คลิกกลับด้านบน