อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

กลุ่มงานสอบสวน

   
 
   
   
  พ.ต.อ.เสงี่ยม วรสา
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์
  พ.ต.อ.ประยุทธ เจ็กภู่
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์
       
       
       
 
  พ.ต.ท.มณเฑียร แสนเทพ
สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.อ.อภิรักษ์ ขุนทอง
รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.อุตรดิตถ์
ร.ต.ต.ภูมิพัฒน์ กุลวัฒน์บุญมี
รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
  ด.ต.สุพัฒน์ ศรีคำ
ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.อุตรดิตถ์
  ส.ต.ท.ชนะชัย ทองแน่น
ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.อุตรดิตถ์
       
       
       
       
       
       
       
   
คลิกกลับด้านบน