อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุตรดิตถ์

   
  พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ  
สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์/หัวหน้าศูนย์ฯ
     
     
  ร.ต.อ.ชูชาติ พรมทอง  
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ / รองหัวหน้าศูนย์ฯ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
ร.ต.อ.ชนธัญ หลานจันทร์
รอง สว.ฯ / ร้อยเวร
ร.ต.อ.พิษณุ ธีระแนว
รอง สว.กก.สืบสวนฯ / ร้อยเวร
ร.ต.อ.ทักษิณ ลามุล
รอง สว.กก.สืบสวนฯ / ร้อยเวร
ร.ต.อ.พินิจ ทิใจ
รอง สว.กก.สืบสวนฯ / ร้อยเวร
       
ร.ต.ท.ณรงค์เดช บัวดี
รอง สว.กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วมูล
รอง สว.กก.สืบสวนฯ
ร.ต.อ.สุทิน ไชยอิ่นคำ
รอง สว.ฯ
ด.ต.ธวัช ทะนะจันทร์
รอง สว.กก.สืบสวนฯ
       
ด.ต.สมคิด คำแก้ว
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
ด.ต.บุญเลิศ ทายา
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
ด.ต.กสิณพน กุเวฬรัตน์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
ด.ต.สุรศักดิ์ จันธิมา
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
       
ส.ต.ท.ภูวาพล ผ่องใส
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
ส.ต.ท.ภานพ ดวงคำ
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
ด.ต.อภิเดช ค้ำชู
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต.ธีรพงษ์ บุญคงมา
ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ
       
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำศูนย์ฯ
     
  ร.ต.อ.กฤษดากร ศรีพล  
  รอง สว.ฯ  
     
     
คลิกกลับด้านบน