อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ฝ่ายอำนวยการ

   
  พ.ต.อ.อนุศักดิ์ เข็มทอง  
  ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
พ.ต.ท.หญิง วรญา วิจิตรกูล พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.ต.สมบูรณ์ นินเป้า พ.ต.ท.สุขสันต์ อินทร์สุข พ.ต.ต.สายชล สีมาอิ้ง
สว.ฝอ.(ธุรการ/กำลังพล)ฯ สว.ฝอ.(ยุทธศาสตร์)ฯ สว.ฝอ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝอ.(ป้องกันอาชญากรรม)ฯ
     
พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ยันต์ประสิทธิ์ ร.ต.อ.หญิง ของขวัญ สายสร้อย พ.ต.ต.สายชล สีมาอิ้ง
สว.ฝอ.(เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.(ส่งกำลังบำรุง)ฯ สว.ฝอ.(จิตอาสา)ฯ
     
 
พ.ต.ต.นิรุจน์ พลอยศรี   พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์
สว.ฝอ.(กฎหมายและวินัย)ฯ   รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.สว.ฝอ.(งบประมาณ/การเงิน)ฯ
     
     
     
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน