อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ฝ่ายอำนวยการ

   
  พ.ต.อ.โสภณกรณ์ ช้างลอย  
  ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
พ.ต.ท.หญิง วรญา วิจิตรกูล พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย พ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.ท.หญิง นิภาพรรรณ เนียมจุ้ย พ.ต.ท.สุขสันต์ อินทร์สุข พ.ต.ต.นโนชา สลุงใจดี
สว. ฝอ.1(งานธุรการและกำลังพล) สว.ฝอ.2 (งานการข่าว สถิติ ศปก.) สว.ฝอ.3 (งานยุทธศาสตร์)
     
พ.ต.ท.สมบูรณ์ นินเป้า พ.ต.ต.สายชล สีมาอิ้ง พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ยันต์ประสิทธิ์
สว.ฝอ.4 (พลาธิการและส่งกำลังบำรุง) สว.ฝอ.5 (จิตอาสาพระราชทานและชมส.) สว.ฝอ.6 (เทคโนโลยีฯ และการสื่อสาร)
     
 
พ.ต.ต.ศรีอยู่ ไชยคำ   พ.ต.ต.หญิง เนาวรัตน์ จันทรสอน
สว.ฝอ.7 (กฎหมายและวินัย)   สว.ฝอ.8 (งบประมาณการเงิน)
     
     
     
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน