พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศร

รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
  แผนกงานในสังกัด 
 ธุรการและกำลังพล
 งบประมาณและการเงิน
 ยุทธศาสตร์
 ป้องกันอาชญากรรม
 ส่งกำลังบำรุง
 กฎหมายและวินัย
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์
 กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวเด่น
     
เชิญธงเคารพธงชาติ   พิธีอัญเชิญพระบรมโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ทุกนาย และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ทุกแผนกงาน เข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติ ,สวดมนต์ไหว้พระ ,กล่าวคำปฎิญาณ        พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นพิธีหลังถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)
 
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   พิธีถวายดอกไม้จันทน์
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรก.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์         พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระพร พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์   พิธีถวายดอกไม้จันทน์
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระพร พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)        พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระพร พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)
 
แถลงแผนรักษาความปลอดภัย   วันปิยมหาราช
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท. ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   งานทอดกฐินสามัคคี
 
    พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ท่ายั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์         พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
 
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง        พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
 
วันตำรวจ   วันตำรวจ
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำ ภ.จว.อุตรดิตถ์, พิธีอ่านสารของ ผบ.ตร. และพิธีสงฆ์ เนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2560     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำ ภ.จว.อุตรดิตถ์, พิธีอ่านสารของ ผบ.ตร. และพิธีสงฆ์ เนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2560
 
อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้าน รปภ.และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร        พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
รับมอบนโยบาย   รับมอบนโยบาย
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบาย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป)    
 
เข้าพบผบ.มทบ.35 เนื่องจากมารับตำแหน่งใหม่   ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ
 
     พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้เข้าพบ พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เนื่องจากมารับตำแหน่งใหม่
       พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฝึกอบรมตำรวจ เพื่อเป็นวิทยากร
 
Big Cleaning Day    พิธีรับ พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
เพื่อปลูกฝังความสามัคคี
        พิธีรับ พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
 
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
กีฬาวันตำรวจประจำปี 2560
 
     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560        พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาวันตำรวจประจำปี 2560
 
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 
     พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน        พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 
วันรพี   ตรวจประเมินชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
 
     พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัว        พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้มาร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์จาก ภ.6
 
   
   


 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตตรดิตถ์ ,พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณถนนประชานิมิต หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และบริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 7 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายเทียนพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศาลาการเปรียญ วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 7 ก.ค.2560) เวลา 06.30 น.พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี 2560 และงานฉลองพระเขี้ยวแก้วจำลอง และหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ต.ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 4 ก.ค.2560 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ. สุกฤษฏิ์ บุญทรง รอง ผบก.ฯ ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อม ข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานพิธีในการเปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนพกสั้นในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยวิทยากร พล.อ.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล และคณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 นาย ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 โดยมีส่วนราชการและนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษาของ จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 2,000 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รอง ผบช.ภ.6 พร้อมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ได้มาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์, พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ฯ ร่วมรับการต้อนรับ อ่านต่อ...


 
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจยาเสพติด โดยมีวิทยากรจาก บช.ปส. และ จุดตรวจยาเสพติดห้วยไร่ เป็นวิทยากรในการอบรม มีข้าราชการตำรวจเข้าอบรมจำนวน 80 นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ,พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ,นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 6 ,พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.,, พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง ผบ.มทบ.35, พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ,พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดจำนวน 58,000 เม็ด ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 9 มิ.ย. 60 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดธรรมาธิปไตย ต.ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ต.ท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 23) , พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.อก.ภ.6 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดให้การต้อนรับและรอรับการตรวจ ได้ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยเคร่งครัด อ่านต่อ...


 
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.15 น. พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาและขอพรโดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมภริยา และ รอง ผบก.ฯ ทุกท่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี 200 นาย ณ อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์จัดให้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปี 2560 จำนวน 37 นาย โดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหน.สภ.ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับยศ ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. จังหวัดอุตรดิตถ์จัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยแถว ณ หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 4 เมษายน 2560 พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์, พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2017 บริเวณจุด start โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ถ.ประชานิมิตร อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 3 เมษายน 2560 พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก เดินทางมาตรวจการฝึกของข้าราชการตำรวจในสังกัดประกอบด้วย สภ.น้ำปาด, ฟากท่า, บ้านโคก, ท่าปลา, และเด่นเหล็ก ณ ลานฝึก สภ.น้ำปาด อ่านต่อ...


 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ, หน.สภ. ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด และอาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมพิธีปล่อยแถว รวมทั้งสิ้น 180 นาย ณ ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วม พิธี ถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" และการจัดงานพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธี ร่วมกับขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดอบรมโครงการขอใบอนุญาตขับรถให้กับช้าราชการตำรวจในสังกัด ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมอบรม 98 นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์, พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์, พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์, พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง, พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร , พ.ต.อ.อำนาจ คำอุไร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว "ตำรวจไทยร่วมใจรักษ์สุขภาพ" ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ห้องเพชร/พลอย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมอบรมตามโครงการฯ จำนวน 120 นาย อ่านต่อ...


 
วันที่ 2 มี.ค. 2560 พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวัน" พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 10 ก.พ.2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์, หน.สภ., ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.๒ บก.รฟ.,หน.พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ,ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด , อาสาสมัครตำรวจบ้าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย ร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันมาฆบูชาต่อเนื่องเทศกาลวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ 10 - 20 ก.พ.2560 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ รอง จตร. พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ ประชุมสรุปผลการตรวจราชการของ ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ , พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ , พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.จว.อุตรดิตถ์ , พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ , ผกก.ฝอ.ฯ , ผกก.สืบสวน , ผกก.(สอบสวน), หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ และรอรับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 10.45 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.หญิง ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผบก.ศทก. พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ศทก. และ จนท.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวม 14 นาย ในการเดินทางมา ตรวจสอบและตรวจรับงานระบบเครือข่าย VPN ประจำปี 2559 ณ ภ.จว.อุตรดิตถ์ และเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีของตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ...


 
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมตักบาตร ข่าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.00 พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬามณฑลทหารบก ที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 08.19 น. พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.6 พร้อมคณะ ได้มาตรวจการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ของ ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ , รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ,ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปผลสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขบริเวณจุดชมวิวเขาพลึง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ และหน.สภ.ในสังกัดร่วมพิธี ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ้ร่วมพิธีจุดเทียน และร่วมร้องเพลง ถวายความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 22 ธ.ค.2559 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.หน่วยในสังกัด และข้าราชการตำรวจผู้รับการฝึกอบรม ในพิธีเปิดโครงการอบรมยุทธวิธีตำรวจตามสั่งการของ ตร. ณ สนามกีฬาหมอนไม้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 5 ธ.ค. 2559 เวลา 07.19 น. พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ ศาลา การเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพรพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 22.09 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต. อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้า สภ.ในสังกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ(MOU)การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์และดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ณ ห้องขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนศรีอุตรานอก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดีของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมน่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต. อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี การจัดงานรวมพลังความภักดี เพื่อน้อม ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่14 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก.ฯ พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีพร้อม พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก. ฯ ,ข้าราชการในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ,ทหาร ,พลเรือน อาสาสมัคร และภาคเอกชน ร่วมบูรณาการปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559 ของ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 1 พ.ย. 2559 พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้ให้ข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับการรับราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่มาบรรจุใหม่ในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ จำนวน 10 นาย อ่านต่อ...


 
วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณถนนเจริญธรรม หน้าวัดคลองโพธิ์ และในเวลา 09.00 น.ร่วมพิธีถวายพรพระ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 27 ต.ค. 2559 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 26 ต.ค.2559 เวลา 08.30 น พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวอุตรดิตถ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.ฯ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 25,000 คน อ่านต่อ...


 
วันที่ 23 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช ลานเอนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พ.ต.อ.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ตัวแทนจาก สภ.ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 09.45 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอามรามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอามรามหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 
วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายภารกิจร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...


 


วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีสงฆ์ เนื่องใน “วันตำรวจ “ประจำปี 2559 โดยมี พ.ต.อ. เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ฯ รรท. ผบก. ภ.จว.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี และมีหน.ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติร่วมในพิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ... 
วันที่ 11 ต.ค.2559 พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รรท.รอง ผบช.ภ.6 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รรท.ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อม หน.สภ.ในสังกัด และข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...

 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บทเพลงเพื่อความจงรักภักดี พิทักษ์ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
์และราชวงศ์จักรี ทุกๆ พระองค์ "อธิษฐาน...ขอเป็นข้าแผ่นดิน"ราชาทรงพระเจริญ
             
  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด
  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
  เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6
  โครงการ"บรรพชาสามเณรส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดอุตรดิตถ์"
  รวมคำสั่งครบทุกภาคคำสั่งแต่งตั้ง ปี 2558 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรฟากท่า (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตรอน (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาอิน (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรลับแล (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                               
  คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงานสำหรับตำรวจ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6)   
     
       
 
กิจกรรมตำรวจ
 
 
 

เปิดสายด่วน 1212 รับแจ้งเว็บไซต์ ที่ขัดต่อความมั่นคงวัฒนธรรม  ศีลธรรม 
ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ e-mail : [email protected]  
โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

* อ่านวิธีปฏิบัติ *

 
ระบบงานเกี่ยวกับตำรวจ
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         
     
 อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์  I อ.เมือง I อ.ลับแล I อ.พิชัย I อ.ตรอน I อ.ทองแสนขัน I อ.ท่าปลา I อ.ฟากท่า I
                                        อ.น้ำปาด I อ.บ้านโคก
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ 15/12/51
 
 
Free Web Counter
 
 
 
 
 
E-mail : [email protected]
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขที่ 191 หมู่ 9 ถ.อุตรดิตถ์-เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมือง จว.อุตรดิตถ ์ 53000
ออกแบบและพัฒนาโดย  ฝ่ายอำนวยการ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภ.จว.อุตรดิตถ์